Køb billigt nu: Sylteglas & Vaniljestænger - klik her. Snart får vi et stort udvalg af glasartikler.
Køb billigt nu: Sylteglas & Vaniljestænger - klik her. Snart får vi et stort udvalg af glasartikler.

Fødevarestyrelsens kontrolrapporter af Flavor King ApS

Flavor King er registreret som fødevarevirksomhed hos Fødevarestyrelsen i Danmark. Det er et krav, at vi på hjemmesiden viser kontrolrapporter eller linker til vores smiley-ordning.

Klik på nedenstående lup-ikon og se vores kontrolrapporter:

21-05-2022: Fødevarestyrelsen har endnu ikke lavet en kontrol, så vi har ingen kontrolrapporter endnu.

Fødevarestyrelsens findsmiley.dk link til kontrolrapporter lavet hos Flavor King ApS

Virksomheden:
Flavor King ApS
Vermlandsgade 66
2300 København S
Cvr. nr. 42001430

Kontakt Flavor King ApS:
Tlf. 31448931
Email: info@flavorking.eu
Hjemmeside: flavorking.dk

Fødevarekontaktmaterialer

Flavor King ApS er blevet registeret hos Fødevarestyrelsen som importør af fødevarekontraktmaterialer fra lande indenfor- og udenfor EU 22-10-2021.

Vi håndterer glas, flasker, gryder og andre køkkenartikler, som skal bruges til behandling og forarbejdning af fødevarer. Vi benytter ikke selv disse fødevarekontaktmaterialer til at fremstille færdige fødevarer, men udelukkende til videresalg, og derfor sker registeringen efter §27, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen.

Egenkontrol ved import af fødevarekontaktmaterialer

Som fødevarevirksomhed skal vi sikre gode arbejdsgange, og det sker i kraft af vores egenkontrol ved import af fødevarekontaktmaterialer. Vores producenter fremstiller og laver en produktion, som derefter leveres til os i containere eller som stykgods på paller.

Vi tilpasser løbende virksomhedens importaktiviteter. jf. artikel 5 i hygiejneforordningen.

Statistisk stikprøve-test af hver produktion

Hver produktion håndterer vi, som var det et helt nyt produkt. Det gør vi for at sikre, at vores producenter ikke har ændret praksis eller forsøger at snyde. Fra hver produktion tager vi derfor en randomiseret stikprøve, og sender alle dele til test på eksternt laboratorie, som tester for farlige stoffer og grænseværdier. Jævnfør anerkendt statistisk teori, kan vi derfor med 95% sandsynlighed sige, om produktionen overholder Fødevarestyrelsens grænseværdier.

Når analysen er lavet godkendes produktionens LOT-nummer, og produktionen med det pågældende LOT-nummer frigives til salg. Som kunde hos os, kan du altid rekvirere denne dokumentation ved kontakt til info@flavorking.eu.

Import af fødevarer og pakning (vaniljestænger)

Vi importerer fødevarer i form af vaniljestænger fra Madagaskar. Disse fødevarer registreres og tildeles et LOT-nr. Således at vi kan spore produktionen i tilfælde af tilbagekaldelser m.m.

Vi opbevarer dokumentation for, at vakuumposerne er godkendt til fødevarer og denne dokumentation kan altid rekvireres på info@flavorking.eu.

Pakning og opbevaring af vaniljestænger

Vaniljestængerne vakuumpakkes i fødevare-godkendte vakuumposer, i et fødevaregodkendt køkken, som vi låner efter behov. Denne virksomhed registrerer en note til fødevarestyrelsen, således at produktion og pakningen registreres.

Vi opbevarer dokumentation for, at disse vakuumposer er godkendt til fødevarer.

Efter de er pakket, bliver de opbevaret lufttæt i en køleskab ved en temperatur på omkring 4 grader. Dette er ikke et krav, men det er alligevel en producere vi har valgt, så de er bedst beskyttet.

Olien i vaniljestænger fryser ved nedkøling

Ved nedkøling af vaniljestænger, vil olien i vaniljestængerne størkne og koagulere til en fast hvid masse, som ses i kraft af hvide knopper. Den hvide masse ligner til forveksling svamp, men det er altså ganske naturligt. Ved opvarmning vil olien smelte og de hvide knopper forsvinde.