Fra ejeren, Magnus: Jeg har investeret meget i vores pluk-selv netværk, som har været en enorm success med over 100.000 besøgende. Men udvikling og investeringer er sat på hold/minimeret, fordi SKAT uberettiget har tilbageholdt et stort beløb. Det medførte at jeg var nødsaget til at afskedige to medarbejdere, og udskyde planlagte investeringer til næste år. De tab skal naturligvis dækkes af SKAT, hvorefter jeg kan genoptage driften. Jeg beklager og vi ses til sæson 2025.
Fra ejeren, Magnus: Jeg har investeret meget i vores pluk-selv netværk, som har været en enorm success med over 100.000 besøgende. Men udvikling og investeringer er sat på hold/minimeret, fordi SKAT uberettiget har tilbageholdt et stort beløb. Det medførte at jeg var nødsaget til at afskedige to medarbejdere, og udskyde planlagte investeringer til næste år. De tab skal naturligvis dækkes af SKAT, hvorefter jeg kan genoptage driften. Jeg beklager og vi ses til sæson 2025.

Image with text

Røde ribs er i familie med solbær, som på engelsk hedder henholdsvis red currant og black currant.

Ribssorter i Danmark

Her kan du finde en oversigt over ribssorter, som det er muligt at dyrke i Danmark. Vi forsøger at indsamle viden og information om ribs og forskellige ribssorter til fri brug. Den mest kendte ribssort i Danmark er den røde ribs, men solbær er faktisk også en ribssort. Ribs forekommer naturligt i den danske natur, særligt jordbunde med højt niveau af kalium og magnesium. Der findes både naturlige og fremavlede sorter med ribs.

Ribssorter